Izolarea pereților atacați de umezeală şi igrasie.

Dacă aveți asemenea neplăceri vă rog să apelați la serviciile noastre.

Umezeala şi igrasia la pereți apare din următoarele motive:

- peretele nu are izolație hidrofugă
- are izolație hidrofugă dar este deteriorată
- este izolație hidrofugă dar nu este racordată la izolația prevazută la subsol, iar apele freatice prin capilaritate ajung la pereți
- există izolație hidrofugă, iar tencuiala aplicată este prea groasă, iar la nivelul soclului umezeala ocolănd izolația orizontală hidrofugă ajunge la pereți

Cum ajunge umezeala şi igrasia la pereți?

Pe calea capilară umiditatea din sol prin microțevi existente, in materiale de construcție, ajung la pereți. Fenomenul de capilaritate are loc datorată forțelor intermoleculare ce are loc între lichid şi microțevi. Dacă diametrul țevii este suficient de mic, atunci tensiunea de suprafață, respectiv forțele de adeziune ce au loc între lichid şi microțeavă datorită efectului comun ridică umezeala prin învingerea forței gravitaționale.

Cum se elimină umezeala şi igrasia?

Se realizează prin injectare printr-o metodă modernă, fără demolari, fără ca locatarii să fie nevoiți să se mute din locuințele lor, este posibilă ca lucrarea să dureze o zi.

Ce este umezeala higroscopică?

Fenomenul constă în prezența sărurilor dizolvabile in apă. Aceste săruri sunt în măsura să absoarbă umezeala din mediul înconjurator. Acest fenomen se poate întalni şi în cazul pereților.

Trebuie acordată o atenție deosebită ca în cazul eliminării tencuielii umede, tencuiala nouă să fie o tencuială de asanare adică o tencuială care respiră.